Какви са моделите на пазаруване на потребителите в България?

Защо е важно да познавате своите клиенти и кои са основните сегменти български потребители разказва Юлиан Добрев- основател и директор изследвания в BluePoint

от Redlink
моделите на пазаруване на българите Снимка: pexels-giovana spiller

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

За да говорим за ефективни маркетингови активации и последващи бизнес резултати има различни посоки, в които е добре да насочим усилията си. Правило, даващо винаги резултат, е по-доброто познаване на потребителите – тези, на които говорим, чуват ни, разбират ни и правят конкретни стъпки, за да достигнат до нашия продукт. Колкото по-добре познаваме потребителите и техните навици, толкова по-лесно ще можем да достигаме до тях, да привличаме вниманието им, ще можем да говорим за ефективност. Тук е мястото да направя едно важно пояснение като специалист. Добре е да познаваме потребителите като основни демографски показатели – пол, възраст, населено място и т.н., но в съвременния маркетинг, това е крайно недостатъчно. Все по-силна е нуждата от това да познаваме навиците, специфичните нужди, страховете и „резервите“ на потребителите, тяхното отношение към пазаруването, цените, медийното им поведение. Напълно важи принципът на Мечо Пух – „Колкото повече, толкова повече“ или колкото повече знаем за потребителите, токова по-успешно ще достигаме до техните умове и сърца.

В тази връзка в BluePoint сегментирахме български потребители на база тяхното отношение към пазаруването, склонността им да експериментират, поведенческите и медийните им навици.

На база на количествено изследване с извадка от 835 човека, мъже и жени на възраст 18-65 години, градско население и специализиран софтуер, обособихме 4 основни типа потребители в България. Ето част от част от основните прозрения за типовете български потребители, до които стигнахме:
Авантюристи - 36.7% от българите. Това са чувствителни хора, на които може да се разчита, има засилено присъствие на жени в сегмента, в по-голяма степен семейни. По-пасивни в социалните мрежи в сравнение с другите сегменти, по-скоро наблюдават какво се случва там, но не са много активни.
Традиционалисти – 38,6% от българите. Това са стъпили на земята хора, реалисти. Мъже и жени, равномерно разпределени във възрастовите групи. При пазаруване навикът е водещ, не обичат да излизат от зоната си на комфорт. Най-слаба честота на използване на социални мрежи от всичките сегменти. Използват основно Facebook и YouTube.
Иноватори – 14.3% от българите. Това са хората, следващи тенденциите, смели, обичащи да заразяват хората с идеите си. С малък превес са мъжете, които са по-високо образовани. Смятат, че колкото по-висока е цената на един продукт, толкова по-високо е неговото качество. Посещават най-голям среден брой обекти, от които пазаруват. При този сегмент имаме най-висока запознатост и честота на използване на седмична база на Revolut. Най-активни са в социалните мрежи.
Практични – 10.7% от българите. Чувствителни, семеен тип, равномерно разпределени в различни възрастови групи. Импулсивни купувачи са и изпробват нови продукти, когато говорим за хранителни продукти. Биха излезли извън зоната си на комфорт, когато това е свързано с по-малко средства. Имат любими марки, но предпочитат да купуват такива, които са на промоция. В този сегмент наблюдаваме най-голям дял от лица, които планират да изтеглят ипотечен кредит.

Повече за навиците при пазаруване на различните сегменти българските потребители, как пазаруват стоки от първа необходимост и как пазаруват дрехи и обувки, нагласите им към продукти и цените им, кои българи пазаруват онлайн и какво купуват, както и в кои социални мрежи може да ги намерите в пълният текст на доклада „Потребители и модели на пазаруване‘.

Освен детайлната информация в доклада за навиците на пазаруване на отделните групи потребители, честотата им на пазаруване в различни търговски обекти, среден брой закупувани категории, медиа поведение, от гледна точка на извършвани от тях дейности в социалните мрежи, много други полезни за вашия бизнес прозрения може да намерите в уеб базираното пространство за пазарни данни - BluePlace.bg

Стремежът на екипа на Blue Point е да развива и допълва информациятa за потребителското поведение налична в BluePlace.bg и на ниво конкретни продуктови категории, като към момента може да се запознаете с наличните доклади за пазарът на минерална вода, пазарът на месо и месни произведения и пазарът на мляко и млечни произведения в България.

Следете пространството за данни BluePlace, а междувременно, не се колебайте, ако имате и конкретни информационни нужди, да ни провокирате и заедно да търсим отговори на важните за Вас въпроси. Защото информацията неизменно ще Ви помогне да постигате по-ефективна комуникация и разбира се, по-добри бизнес резултати.