Какво пише в Culture Rising Report на Meta?

Meta публикуваха новия си доклад Culture Rising, който е пълен с прозрения за това какво ще е популярно в социалните медии и културата тази година.

Текст: Елена Миланова от Redlink
Какво пише в Culture Rising Report на Meta?

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Meta публикуваха новия си доклад Culture Rising, който е пълен с прозрения за това какво ще е популярно в социалните медии и културата тази година.

Докладът е разделен на 4 категории: Exploratory Identities (Откривателски идентичности); Refined Relationships (Изтънчени отношения); Assertive Aspirations (Асертивни стремежи) и Lived Values (Живи ценности). Всяка една от тези категории е сведена до 5 различни тренда, като тук акцентираме на основата, а с подробностите от целия доклад можете да се запознаете тук.

Exploratory Identies
1. My body, my temple (Моето тяло, моя храм).
Концепцията за красота продължава да се развива, като 46% от поколението Z във физическия свят казват, че външността е важна част от тяхната идентичност, а в метавселената 28% споделят, че виртуалният им аватар трябва да съответства на физическия. Този тренд се отнася до всичко свързано с приемането на тялото, body positivity, самоизява, автентичност.

2. The migthy middle (Всемогъщата средна възраст).
Хората все повече възприемат средната възраст като пролетно пробуждане – тази тенденция се отнася до преоткриването на средната възраст, самоприемането и любовта към себе си. Например 39% от хората казват, че сменили работата си наскоро така, че да е по-свързана с интересите и увлеченията им, а 54% споделят че работят върху тяхното ментално и физическо състояние.

3. Culture club (Културен клуб).
Culture club e за приемането на собствената култура и културите на другите хора – 71% от хората се стремят към по-голямо разбиране на чуждите кутлури, а 57% искат да се свържат отново с тяхното наследство.

4. It's all intersectional (Всичко е пресечено).
Този тренд набляга на факта, че всичко се пресича – от джендър до етнос, а марките тепърва започват да разбират възможностите си да се свързват с повече типове хора, докато преминават отвъд пристрастията и изследват как разнообразието може да отключи откриването.

5. Diners without borders (Хранещи се без граница).
Храната се очертава като най-добрият културен посланик – източник на откриване, културна връзка и творческо изразяване. За 40% от глобалните респонденти храната е все по-мощен път за разбиране на културните разлики, а кулинарните приключения имат дълбоко въздействие: 43% от хората казват, че изследването на храни от други култури всъщност е оформило мирогледа им.

Refined Relationships
1. What is love (Какво е любов?)

Търсенето на любовта продължава и начините да я намираме стават все по-уникални, но хората продължават да се вдъхновяват от романтичните комедии. Въпреки че имаме все повече начини за намиране на любовта, 36% от хората споделят, че запознанствата днес са по-трудни от тези в миналото.

2. Many happy returns (Много щастливи завръщания).
Хората жадуват за споделяне и показват нарастваща признателност към събития и моменти от всякакъв вид. Двама от трима души казват, че отношенията с близки приятели и семейство имат положително въздействие върху цялостното им здраве.

3. Like a diamond in the sky ("Като диамант в небето").
Трендът, свързан с духовността и търсенето на отговори отвъд себе си сочи, че подтикнати от науката и духовността (а понякога и от двете), връзката на хората с небето се разширява. Независимо дали са научни или духовни, астрономически или астрологически – хората търсят отговори там. Може би в несигурни времена това са източници на утеха.

4. Augmented connections (Добавени връзки).
Хората все повече създават нови връзки и изследват нови представи за себе си във виртуални пространства – тази тенденция се отнася до метавселената и търснето на връзки в нея. 63% от глобалните респонденти изразяват желание за по-добри начини за свързване с хората онлайн извън съществуващите видео технологии.

5. Animal attraction (Животинско привличане).
Защо да се възхищаватме на животни онлайн, когато можем да ги обожаваме в собствения си дом? Все повече хора водят космат (или люспест) приятел у дома, като разговорите се движат около термини като осиновяване на домашни любимци, а а хората се виждат като „родители“ на домашни любимци и ги възприемат като членове на семейството с всички грижи и организации – от застраховката до празнуването на рождените им дни.

Аsertive Aspirations
1. Popular psychology (Популярна психология).
Трендът на популярната психология се отнася до отдаването на по-голяма важност върху менталното ни здраве в допълнение към физическото. Поколението Z споделя, че се бори повече от други поколения с предизвикателствата на психичното здраве и все повече премахва стигмата около търсенето на помощ – броят на публикациите в Instagram, в които се споменава терапия, е скочил с повече от 53 пъти през годината.

2. Why work? (Защо работя?)
В световен мащаб 41% от анкетираните казват, че вършенето на смислена, удовлетворяваща работа е по-важно за тях от всякога, а 34% казват, че сега очакват повече от работата си, отколкото преди – и това е особено ясно изразено сред милениалите и Gen. Z. Този тренд отразява нуждата от повече лично значение и смисъл в работата, и откриването на това защо работим, освен, за да печелим пари.

3. Mutltipurpose dwellings (Мултифункционални жилища).
Хората решават, че е време да подредят дома си – по повече от един начин. За 70% от анкетираните хора в световен мащаб, които ценят гъвкавостта на работното си място, домашният сладък дом е много повече от това – публичен офис и частно убежище, фитнес зала, детска градина и т.н..

4. Sleep like you mean it (Спи, сякаш го имаш предвид наистина).
Всеки момент сън има значение и това е новият тренд в търсенето на благополучие. Всичко свързано с хигиена на съня, уелнес, подобряване на съня, този тренд вероятно се дължи на повишаната възможност за проследяване и нарастващите оценки на хората за нуждат от подобряване на тяхното психическо състояние.

5. Financial lit (Финансова грамотност).
Знанието е сила и особено знанието за пари. Трендът Financial Lit се отнася до важността на финансовата грамотност и цялото съдържание свързано с парите онлайн. 60% от респондентите в глобалното проучване се чувстват много или изключително загрижени за икономическите промени, но само 31% чувстват, че имат контрол над финансите си.

Lived Values
1. Comfort and Joy (Удобство и радост).
Тенденцията за намирането на радост в малките неща продължава – днес хобитата са до голяма степен начин на живот, а една четвърт от анкетираните хора в световен мащаб казват, че са се заели с ново хоби през последните шест месеца.

2. Retrocore
Всичко e „носталгия“. Двама от всеки пет анкетирани от поколението Z имат пристрастия към музиката и развлеченията от 90-те, а 42% към музиката и развлеченията от 2000-те. Един от всеки пет от това поколение споделя, че намира вдъхновение в тенденциите от 90-те.

3. Ally is a verb (Съюзник е глагол).
Светът се движи от универсални каузи и хората ги защитават, както никога досега. Тази тенденция се отнася до всичко свръзано с каузите, към които всеки един има отношение и страст – от социално неравенство и финансов климат до климатичните промени.

4. Brand new friend (Брандът е новият приятел).
Когато хората пазаруват, техните очаквания към марките все повече приличат на тези към най-добрия приятел. Хората все повече искат брандовете да действат като най-добър приятел, който разбира техните ценности и показва това (чрез социално доказателство), с когото общуват на една и съща дължина на вълната (използвайки платформи като мигновени съобщения и чатботове) и правят нещата заедно (сътрудничество и генерирано от потребителите съдържание).

5. Planetary Paradox (Планетарен парадокс)
Планетарните проблеми вече са лични – от скок в сметките за отопление до нарастващи трудности при набавянето на питейна вода. Цели 73% от глобалните потребители съобщават, че изменението на климата е важно за тях лично, а много съобщават, че са преживели природно бедствие или необичайно време, вариращи от екстремни температури (40%) до чести/по-тежки бури (27%), наводнения (22%), суша (19%) и горски пожари (14%) през последната година.