ESG и изкуственият интелект ще бъдат приоритети в ПР през 2024

Годишният доклад ICCO World PR Report отново очертава най-важните тенденции в комуникациите

от Redlink , Източник: ICCO
ESG и изкуственият интелект ще бъдат приоритети в ПР през 2024

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Инвестициите в ESG кампании и проекти ще продължават да нарастват и това ще определя облика на комуникациите. От друга страна, управлението на инструментите на AI ще бъде най-важното умение в близко бъдеще. Това са част от основните изводи в ICCO World PR Report 2023 – 2024.

Изготвян всяка година, докладът на International Communications Consultancy Organization (ICCO) е проучване на сред комуникационни лидери и директори и предоставя обзор на растежа, инвестициите, технологиите, етиката, разнообразието, измерването и социалните медии, с разбивка за седем географски региона.

Промяната в нагласите към въздействието на изкуствения интелект се забелязва в подреждането на трите най-важни технологии за бъдещето – 86% от професионалистите го класират в топ три в сравнение с 40% през 2022 г. Като най-важно умение за бъдещето е определено „овладяването на AI инструменти“, като 45% класират това сред трите най-важни. Това е опция в настоящото проучване, излизаща дори преди стратегическото консултиране с 42%.

ESG (Environmental, social, governance) е сферата, в която агенциите очакват най-много инвестиции (49%, спрямо 44% през 2022 г. и 32% през 2021 г.). Комуникацията с инфлуенсъри и стратегическите консултации допълват челната тройка. Най-важният проблем, който клиентите вероятно ще дадат приоритет, отново е устойчивостта и околната среда (69% повече от 62%). За първи път това най-важния обществен въпрос за клиентите във всичките седем региона.

Най-голямото предизвикателство пред ПР бранша е „икономическите условия като цяло“, като 42% от лидерите го класират сред първите три, заедно с „клиенти, които не инвестират достатъчно в комуникации“, също с 42%. Въпреки това, 96% от глобалните ПР организации очакват растеж през следващите пет години. Като цяло възприятията на лидерите за растеж и рентабилност остават положителни, със средна оценка от 7,0 като позиция, че пазарът ще нарасне през 2024 г., като това е леко понижение от 7,3 миналата година.

Секторите, от които агенциите очакват най-голям ръст на работата си са отново IT и
технологиите, които 49% от анкетираните класират на първо мяст в топ 3. През 2022 г. тези сектори отново са били водещи в очакванията за ръст на агенционната работа, но тогава са били посочени от значително повече респонденти: 60% през 2022 г. и 67% през 2021 г. Финансовите услуги са на второ място в топ 3 с 40%, но и тук този процент е по нисък спрямо 2022 (44%). Секторът на здравеопазването е на трето място с 39%, спадайки от второто си място през 2022г., когато е бил посочен от 51%.

Въпреки тежките икономически условия, които не показват признаци на смекчаване, повечето лидери на комуникационни агенции, изразяват оптимизъм, очаквайки техните агенции да
растат и да бъдат по-печеливши. Пречките могат да изглеждат както вълнуващо, така и плашещо, но без съмнение, индустрията ще се адаптира и ще се развива.