Телевизионният пазар през юли – лятно затишие

Лятото е сезон на по-слаба зрителска и рекламна активност у нас и по света.

Текст: Елица Павлович; Петя Розева от Redlink
Телевизионният пазар през юли – лятно затишие

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Телевизионният пазар в България е стабилен с нива равни на миналогодишните с малка разлика в полза на 2023 година. Същото се отнася и до двете най-големи телевизионни групи, които запазват стабилни нива, при бТВ с лек възходящ ръст. Последните месеци са добри и за групата на The Sales House и макар резултатът им да е с отрицателен знак, намалението спрямо предишната година вече е много малко.

След силния пролетен сезон с постигнати рейтинг точки над миналогодишните, лятото показва леко забавяне. Данните са за групата зрители 25-54 години и показват рейтинг точки като най-точната валута за измерване на ТВ пазара. Разгледан през брутни инвестиции ръстът е двуцифрен, но изкривяването е много голямо и не дава вярна картина на поведението на рекламодателите. Разликата между брутните инвестиции и рейтинг точките може само да насочи към факта, че телевизиите генерират инфлация на цените.

Данните от Global Marketing Index на WARC също показват тенденция към намаляване на активностите в телевизия, като от четирите проследявани региона в Европа намалението е най-голямо. То обаче отговаря на миналогодишната динамика, когато по същото време в края на юли също е отбелязан по-сериозен спад, последван от ръст през есента. Разгледани по медии, обаче, тенденциите в Европа през юли са в полза на радиото и телевизията, които единствено бележат минимален ръст, докато всички други медии, включително дигиталните, имат спад.

Двете най-големи групи в България – тези на Нова телевизия и на бТВ, продължават да имат еднакви като тренд, макар и различни като стойност девиации. От началото на годината и двете групи имат ръст в едни и същи месеци и огледално спад в останалите. Юли е месец с намаление в достигнатите рейтинг точки спрямо миналата година, като при бТВ това намаление е малко по-сериозно.

Що се отнася до другите две ТВ групи – на БНТ и The Sales House, то при тях има по-големи промени месец за месец, но базата е ниска и затова не се отразяват така видимо на общата картина на пазара. The Sales House имат ръст в последните три месеца, след едно по-слабо начало на годината. Повишеният интерес към нишови канали през лятото е обясним и не е феномен, защото основните телевизии не предлагат кой знае колко интересни неща за гледане и по-специализираните канали привличат аудитория.