ФАРА се завръща!

ФАРА 2021 с творчески и медиен фестивал и нови категории през септември в София

от Redlink
ФАРА се завръща!

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

ФАРА 2021 ще се проведе от 9 до 11 септември 2021г. в София. Във фестивала могат да участват рекламни форми и комуникационни кампании, създадени в България и реализирани в страната или чужбина, и са публикувани/излъчени/организирани през последните две години между 01.01.2019 и 30.04.2021 г. Заявки за участие в конкурсната програма на ФАРА 2021 ще се приемат до 25 юни 2021 г.

Освен промяната на мястото на провеждането, тази година има и още новини.

ФАРА се разширява с въвеждането на Медиен Фестивал.
Целта на Медийния Фестивал ФАРА е да отличи работа, която променя пазара и води до измерими резултати и която се откроява чрез стратегията в използването на медийните канали. Заявките трябва да демонстрират креативното използване на идеите чрез използването на медиите. Критериите за оценка са : инсайт и идея (40% тежест), стратегия и целеполагане (30%тежест) и изпълнение(30%).
Категориите във Медиен Фестивал ФАРА 2021 са:

А. МЕДИЙНА КАМПАНИЯ
I. Стоки
II.Услуги
III. НПО/Благотоворителност/Политическа кампания

В. КАНАЛИ
Творчески подход и иновации в конкретен канал
I. Използване на ТВ и друг тип екрани
II. Използване на аудио платформи
III. Използване на принт/външна реклама
IV. Използване на Ambient
V. Използване на дигитални платформи и мобилни технологии
VI. Използване на социални платформи
VII. Използване на технологии

С. БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
Заявките в тази категория ще бъдат оценявани на база успешното позициониране на съдържанието за взаимодействие с потребителите и достигането на измерими резултати. Заявките в тази категория няма да бъдат оценявани на база съдържанието им, а въз основа на ролята на медията за създаването, подкрепянето и подсилването на съдържанието.

Една и съща заявка може да бъде подадена само в една категория в съответния сектор от регламента на медийния Фестивал. Журито по свое усмотрение може да определи и една рекламна форма или комуникационна кампания, която да бъде отличена с Голямата Награда – „Excellence in Media“. „Excellence in Media“ се присъжда само и единствено, ако дадена заявка получи най-малко 80% одобрение от членовете на журито, т.е. ако получи най-малко 8 гласа. Ако журито реши да присъди Голямата Награда, то съответната заявка ще бъде подадена за участие в международния фестивал Eurobest, а разходите за участието ще бъдат поети от Българската Асоциация на Комуникационните Агенции.

Подробните насоки за участие в Медиен Фестивл ФАРА 2021 - регламент, категории, такси - са публикувани тук.

Другата новина е изцяло новата категория в Творческия Фестивал - Бранд Адаптивност.

В тази категория влизат всички рекламни форми, които променят образа, дейността или продукт на бранда,в отговор на непредвидена социална/пазарна ситуация. В категорията ще се допускат и рекламни форми, които са реакция в реално време на специфична тема или значимо за обществото събитие (topical & real time advertising )-кампании, които представляват добри практики за влизане в разговора на момента и въвличне на бранда по адекватен и ефективен начин.Категорията е отворена за всякакви рекламни форми в социалните медии и digital, както и за всички комуникационни техники и канали. В тази категория журито ще оценява творческата идея, бранд релевантност, степента на социално/институционално/пазарно взаимодействие на идеята с представената ситуация и гъвавостта на бранда/компанията

Обновена и разширена е подкатегория Социални медии и инфлуенсър маркетинг в категория Digital.

В тази подкатегория влизат всички дигитални форми и формати, използващи социалните мрежи (earned media), включително еднократни постове, онлайн PR и други подобни, както и всички рекламни форми, които използват изключително или основно influencer marketing. Журито в тази подкатегория ще оценява:
(1) Творческата идея;
(2) Степента, в която творческата идея кореспондира с посланията на бранда;
(3) Реализацията на творческата идея в конкретна рекламна форма;
(4) Постигнатите резултати.
Заявките в тази категория задължително трябва да съдържат информация от релевантна за съответната форма метрика като, като но не само: уникални посетители, брой гледания, брой кликове, брой лайкове/коментари/реакции, обхват и други подобни.

Пълната информация за Творческия Фестивал ФАРА 2021 - регламент за участие, категории, такси може да бъде намерена тук.