Всичко най-важно за инфлуенсър средата в България в нов доклад на MSL Sofia

Проучване на MSL София, осъществено от агенция Pragmatica, предoставя основни прозрения за инфлуенсър пазара в България, полезни за планирането и реализирането на успешни инфлуенсър кампании у нас.

от Redlink
Всичко най-важно за инфлуенсър средата в България в нов доклад на MSL Sofia

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Докладът „Пулсът на инфлуенсър маркетинга в България за 2022 г.“ цели да открие пресечната точка между брандове, инфлуенсъри и потребители и каква е настоящата среда на инфлуенсър съдържанието в България. Изводите в доклада са базирани на резултатите от тристранно проучване, проведено от MSL Sofia в партньорство с Pragmatica. Проучването включва количествено потребителско проучване сред 600 респонденти на възраст 18 - 50 г., градско население. Анкетирани са и 77 компании в България от различни индустрии, които работят с инфлуенсъри, както и 79 инфлуенсъра- известни личности и създатели на съдържание. Всички анкети са проведени в онлайн среда през юли-август 2022г.

Докладът беше представен от Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България и Диню Маджаров, директор „Изследвания“ в маркетинг агенцията Pragmatica.

,,Инфлуенсър съдържанието присъства във всяка бранд кампания, но ключовото за компаниите е да знаят локалните предпочитания на потребители и възможностите, които пазарът предлага. Пулсът на инфлуенсър средата, който „измерихме“, дава гледната точка на трите ключови участника в нея – брандовете, създателите на съдържание в социалните мрежи или бранд посланиците и потребителите.“ – коментира Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България

„Пулсът на инфлуенсър маркетинга в България за 2022 г.“ осигурява ценни насоки за критериите за избор на най-подходящите лица, които да преведат посланията на брандовете на тяхната аудитория по най-достоверен начин, както и формулата за ефективност и успех на кампаниите с инфлуенсъри в България.

Основните изводи в доклада:
Инфлуенсър съдържанието е активна част от бранд комуникациите в България и е много популярен източник на информация сред потребителите у нас. Създателите на съдържание в социалните мрежи са се превърнали в доверен източник на информация за потребителите у нас (55%). Българските потребители намират, че инфлуенсърите им предоставят полезна информация, а 40% от потребителите в Бългрия признават, че често им се случва да купуват на база коментар от инфлуенсър. Компаниите потвърждават, че търсят директни продажби от инфлуенсър кампаниите си у нас, а 71% от тях търсят лица, които най-естествено ще предадат посланията на техния бранд. Повечето потребители (70%) държат следваните от тях инфлуенсъри да използват рекламираните от тях продукти или услуги. Българските инфлуенсъри работят с марки, чиито продукти използват в ежедневието си (77%), а компаниите у нас (87%) избират инфлуенсъри, чиито ценности се припокриват с тези на бранда им.

Инфлуенсърите в България


По данни на MSL Fluency (платформата на MSL, която позволява да се намерят най-подходящите лица и да се планира, изпълни и измери кампания с тях по предварително зададени параметри и цели), в България има около 1600 микро, 380 макро и 2000 нано инфлуенсъра, последните от които имат нисък процент на присъствие в кампаниите на брандовете.

В инфлуенсър средите у нас преобладават лица, които са придобили популярност в социалните мрежи във времето.

Потребителите в България следват предимно известни личности (66%) и/или обикновени хора, придобили популярност по определена тема (65%). Българските потребители следват средно по 2 инфлуенсъра. В сравнение с младите, по-зрелите (над 30-35 г.) са по-склонни да следват и различни професионалисти/експерти в конкретна област.

,,Дамите у нас са много по-фокусирани в интересите си към конкретни инфлуенсъри, докато мъжете имат по-диверсифицирани предпочитания и следват разнородни инфлуенсъри, коментиращи различни тематики, включително и множество чуждестранни такива" – споделя Диньо Маджаров, директор „Изследвания“ в маркетинг агенция Pragmatica.

Потребителите научават за инфлуенсърите основно от постове на стената им в социалните мрежи (72%), от препоръка на приятел познат (29%), от блгове, форуми или от телевизионни предавания (24%) и не на последно място и от други инфлуенсъри (23%).

Компаниите в България избират да работят най-много с микро (76%) и макро инфлуенсъри (71%), следвани от известни лица (актьори, музиканти, спортисти, др.) - 65%. Нано инфлуенсърите са най-малко избираните лица в кампаниите у нас, въпреки че техният брой е доста по-голям в България, в сравнение с останалите типове инфлуенсъри.


INSTAGRAM е топ каналът в България

От всички социални мрежи, Instagram е най-предпочитаният канал у нас и за трите целеви аудитории на проучването, следван от Facebook.

Instagram и Facebook са и основните канали, в които потребителите следват инфлуенсър съдържание и които компаниите в България избират за техните кампании.


Видео, Story и статични визии (в тази последователност) са най-успешните формати у нас.
Постовете на стените на инфлуенсърите в социалните мрежи са най-масово използваният информационен източник от потребителите в България, независимо от възрастта им (72%).

Форматът на представяното от инфлуенсърите съдържание най-често е под формата на видео, Story и/или снимки . Потребителите обаче имат различни предпочитания към използваните от инфлуенсърите формати, като те се различават в отделните възрастови групи. Наред с видео формата (43%), Story (29%) са по-предпочитани сред по-мадите(18-29 г)., а тези на възраст над 30 г. освен към видео (58%), имат и по-силно изразен афинитет към статичното съдържание/снимки (29%) .

Според българските инфлуенсъри, най-успешните формати са Story (72%) и статични постове(65%), и чак след това идват Reels (59%). За компаниите у нас обаче най-работещите формати са видео (41%) и Story (29%), и с по-нисък процент (12%) са Reels и статичните постове.

68% от инфлуенсъртите следят тенденциите и прилагат новите функционалности на палтформите. Останалите разчитат на изпитани похвати.

Измерители на инфлуенсър кампаниите.
Reach е основната метрика, която е ключова за компаниите и която инфлуенсърите дават като резултат за участието си в бранд кампании у нас. Engagement процентът на аудиторията се нарежда на второ място.

Компаниите в България търсят предимно reach на кампаниите си (88%) и engagement на аудиторията (76%), докато инфлеунсърите споделят с тях reach (85%) и impressions (71%), а след това engagement (68%) и Likes (66%). 75% от анкетираните инфлуенсъри предпочитат да споделят органично съдържание, когато участват в кампания на бранд, а само 25% казват, че биха го спонсорирали, ако брандът го изиска.

Най-коментираните теми у нас.
Най-коментираната тема от инфлуенсърите в България е “пътувания”, следвана от “козметика” и “мода”.

Над 70% от потребителите (особено тези между 30-39 г.) определят като важно, следваните от тях инфлуенсъри да застават зад социално-значими каузи, най-вече в областта на образованието (67%), опазването на околната среда (62%), подкрепата на социално слаби хора/хора в нужда (51%), социални и обществени теми (50%). 80% от участвалите в проучването инфлуенсъри потвърждават, че биха се включили в кампании със социално-значими теми, включително и безвъзмездно.

ПРОФИЛ НА ЖЕЛАНИТЕ ИНФЛУЕНСЪРИ

“Перфектният” инфлуенсър за потребителите трябва да е позитивен/харизматичен, да дискутира интересни теми, като същевременно предоставя и полезна информация по тези теми. Последователите често твърдят и че следваните от тях инфлуенсъри ги карат да се усмихват и им помагат да избягат от реалността, стреса и натовареното ежедневие.

За близо 70% от потребителите у нас е важно ценностите на инфлуенсърите да се припокриват с тези на рекламираните от тях марки. Близо 70% от потребителите предпочитат да следят инфлуенсъри, които ползват рекламираните от тях продукти/услуги в собственото си ежедневие, тъй като това вероятно засилва усещането на хората за адекватност на промотираните стоки/услуги.

87% от инфлуенсърите участват в бранд кампании на марки, които ползват в ежедневието, следвани (67%) от такива, които харесват определена марка. 71% от компаниите търсят лице, което по най-естествен начин ще предаде посланието на бранда им към потребителите. Другите важни критерии при избор на инфлуенсър за компаниите у нас са популярността на лицето и броя негови последователи, да отговаря на същността на марката им и да не работи с техен конкурент.

Близо половината инфлуенсъри ценообразуват на база обем и очаквани активности.

Пълният анализ може да намерите в доклада на MSL Sofia на influence.msl.bg.