Външната реклама в България най-после ще се измерва

от Redlink
Външната реклама в България най-после ще се измерва

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Доставчиците на външна реклама и цялата рекламна индустрия ще посрещнат 2021 с една отдавна чакана добра новина – най-после външната реклама ще започне да се измерва. Новината беше съобщена от ГАРБ – доставчикът на данни за телевизионни аудитории – който от октомври тази година предлага и измерване на аудиторията на външна реклама в София. Данните са качени на специална платформа, а достъпът до тях до края на годината е безплатен.

Външната реклама в България никога не е измервана, макар че има история на рекламен мониторинг в продължение на няколко години. Досега детайлите около трафика, времето и честотата на контакт и други въпроси, важни при планирането на външна реклама, бяха абсолютно неясни. Сега това е на път да се промени.

Изследването покрива позиции на най-големите доставчици на външна реклама Idea Comm, JC Decaux, Metropolis и Megaboard на територията на София-град. Както се вижда от данните, София е най-наситеният с позиции град в България – 38% от позициите в цялата страна - и в този смисъл изследването ще осигури данни за достатъчно голяма част от позициите, които рекламодателите купуват.

Покритие: Включените почти 800 различни рекламни елементи - ситилайтове към спирките на градския транспорт, билбордове (статични и скролери), мегабордове и калкани - осигуряват над 80% покритие на законните площи за външна реклама в столицата.

Методология: Панел от 504 постоянни респондента на възраст 18-69 г., сегментирани по пол и възрастови групи. Панелът е представителна извадка за гр. София.

Метод на регистрация: Проследяване на индивидуалния маршрут на всеки панелист посредством мобилно приложение, регистриращо локацията чрез GPS координати.

Данни: Показателите представят стойности както за броя и дела на уникалните жители на София между 18 и 69 г., минали покрай конкретно съоръжение, така и за повторяемостта на контактите им (импресии) с дадения рекламен елемент. Информацията в базата данни на софтуера се обновява веднъж седмично с данни за пълна предходна седмица, а най-малкият период за генериране на справка е две пълни календарни седмици, което е и стандартният период за външната реклама в България.