Срокът за участие в конкурсите на BAAwards 21 се удължава до февруари 2022г.

Срокът, в който трябва да са реализирани кандидстващите кампании, се удължава до края на 2021 г. и вече обхваща пълния двугодишен период от 1.1.2020 г. до 31 декември 2021 г.

от Redlink
Срокът за участие в конкурсите на BAAwards 21 се удължава до февруари 2022г.

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

В условията на постоянно усложняваща се пандемична обстановка и нарастващите предизвикателства пред професионалната маркетингова общност, УС на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) взе решение да улесни и насърчи участието в конкурсите за наградите на БАР (BAAwards), за да извлече максимална полза от тяхното ноу-хау за рекламодатели, комуникационни агенции и студенти.

Конкурсите BAAwards'21-22 ще продължат да приемат заявки от рекламодатели и комуникационни агенции до 14 февруари 2022 г., а от студентски екипи до 28 февруари 2022 г.

Срокът, в който трябва да са реализирани участващите в конкурсите бизнес кампании, се удължава до края на календарната 2021 г. като обхваща пълен двугодишен период от 1.1.2020 г. до 31 декември 2021 г. При студентите този срок се удължава до края на февруари 2022 г.

Гала събитието за оповестяване на победителите ще бъде през първата десетдневка на април 2022 г.

Всички подадени до момента кампании се запазват в онлайн системата и ще участват в BAAwards’21-22. Такси ще се заплащат след приключване на приемането на заявки (февруари 2022 г.). Организациите, които вече са подали заявки, ще могат в посочените срокове да актуализират, променят или допълват качената в сайта baawards.com информация.