Рекламният пазар през юли – липсата на новини е добра новина

Телевизионната реклама през юли има сходни резултати с юнската и във времена на криза постоянството може да се тълкува като добра новина.

Текст: Елица Павлович; Петя Розева от Redlink
Рекламният пазар през юли – липсата на новини е добра новина

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

На пръв поглед изглежда, че картината за резултатите в телевизия за юни и юли, базирани на доставени рейтинг точки (TRPs) e напълно идентична. Общият ръст се запазва минимален в рамките на 2%, отделните групи телевизии имат почти същите резултати. Групата на бТВ отбелязва съвсем малък спад от -1%, при нулев резултат през юни, има малка разлика и при БНТ и другите канали, но те са толкова малка част от пазара, че резултатите им не влияят реално върху общата динамика.

Разгледани по месеци промените в доставените рейтинг точки имат сходна промяна през юни и юли – намаление с един процент. Всъщност единствените два месеца с ръст, при това доста голям, са януари и февруари. Те, заедно с юли и август, са най-евтините месеци за телевизионна реклама и са предпочитани от рекламодатели, които са ценово ориентирани и нямат сезонност на продуктите. Тази година явно повечето от тях са предпочели зимните месеци.

Справката за брутните инвестиции на рекламодателите в телевизия показва ръст във всички месеци. Бюджетите в базата данни на ГАРБ не отчитат дискаунти и бонуси и затова не дават реална картина, но са ориентир за общата промяна. Така в първите месеци на годината се вижда, че има изпреварващ ръст на бюджетите спрямо рейтинг точките, което подсказва инфлация на цените – една рейтинг точка струва повече от предишната година. Особено видима е тази разлика в най-скъпите месеци април и май, месеците с най-атрактивна телевизионна програма, предпочитани от рекламодателите, защото тогава може да се достигне голяма и разнообразна аудитория. Именно в тези скъпи месеци телевизиите са увеличили повече цената на рейтинг точка, защото тогава е и най-скъпото и търсено ефирно време. В летните месеци разликата между ръста на брутните инвестиции и почти същите като миналогодишните рейтинг точки може да е знак за по-малка инфлация, но това не е привлякло повече реклама.

Интересна закономерност се вижда в двете най-големи телевизионни групи. Сякаш тенденциите при тях са огледални. Групата на бТВ е стабилна, като задържа добри позиции в най-скъпите месеци април, май, както и през юни, а през юли отбелязва спад с -6%. Обратно, Нова имат сериозна динамика, със силен старт, спад през април и май и през юли отново се връщат към възходящ тренд.

Справките показват, че миналата година последните три месеца са били много силни, в рекламата ги наричат „Златното тримесечие“. В сегашната ситуация е трудно да се правят прогнози дали отново предстои такъв ръст, но и стабилният пазар без големи девиации изглежда по-скоро като добра новина.