Най-добрият месец за телевизионната реклама – декември 2020

от Redlink
Най-добрият месец за телевизионната реклама – декември 2020

Не съвсем неочаквано и достатъчно оптимистично, кризисната 2020 година завърши с ръст на ТВ рекламата през декември от 15% (измерен през TRP 30”). Така последният месец се оказа с най-голям ръст през цялата година. На тези резултати не са се отразили дори въведените през декември нови ограничения, коледните реклами са останали в ефир.

За цялата минала година намалението на рекламните активности в телевизия е -6%. В прогнозите на БАКА, изнесени по-рано през годината, бяха заложени -13%, разбира се не на рейтиг точки, а на бюджети, но рейтинг точките са най-точната валута за проследяване на тенденции в рекламния мониторинг. На база гросни бюджети според справките на ГАРБ намалението на годишна база е само -1%.

Декември е добър месец за индустрията като цяло и извън България. Според Global Marketing Index данните, през декември е продължил започналият през последното тримесечие ръст и стойностите на рекламните инвестиции се покачват от 55.1 до 57.8 през декември (50 е базата за „без промяна“).

Разгледани по медии най-добре се представят дигиталните медии и телевизията, които имат ръст, като при дигиталните медии той се забавя леко спрямо предишните месеци и е около половин пункт, докато в телевизията е по-значителен и ръстът е от 53.2 през ноември до 56 през декември. Това обаче е с десет пункта под нивото на дигиталната и мобилната реклама.

С малък ръст на възстановяване в световен мащаб са радиото, външната реклама и пресата, но стойностите им все още са отрицателни и не може да се говори за растеж.