Бъдещето на творческата работа - изследването, представено на Cannes Lions International Festival of Creativity 2022

Балансът между работа и личен живот, стабилността и грижата за менталното здраве са ключови за творческите таланти днес

от Redlink
Бъдещето на творческата работа - изследването, представено на Cannes Lions International Festival of Creativity 2022

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

TBWA Worldwide представи на Cannes Lions International Festival of Creativity 2022
глобалното си проучване „Бъдещето на творческата работа“, разкриващо как творческите таланти се чувстват по отношение на работното си място и какво могат да направят компаниите, за да го направят по-добро и по-привлекателно за служителите.

Изследването е базирано на анализ на данни от три различни глобални източника – собствено глобално количествено проучване на TBWA сред служители в креативни компании, както и обща извадка от служители; настолен анализ на синдикирани ресурси като Forrester и HBR, и анализ на съдържанието на отзиви на служителите за компаниите им в специализирани сайтове (Indeed, Glassdoor). То се стреми се стреми да разкрие колко много се е променила културата на творческата работа през последното десетилетие. Ето кои са основните изводи изводи:

Днешният служител работи, за да живее, а не обратно.
Изследването показва, че навлизаме в нова ера що се отнася до културата на работа.
В сравнение с общите показатели за служителите като цяло, за творческите таланти са по-малко доволни от баланса си работа/личен живот (55% в сравнение с 64% глобален еталон) и е по-вероятно да преживеят бърнаут или да се чувстват обезкуражени през повечето време.

Отграничаването на работата от личния живот: 80% респонденти са съгласни/силно са съгласни, че е важно работодателят им да им помага да постигнат добър баланс между личния и професионалния живот.

Преследване на стабилност: 79% от респондентите са силно съгласни, че е важно техният работодател да им помага да поддържат стабилност в професионалния си живот, за да могат уверено да планират личните си житейски етапи. Още по-изненадващо е, че стабилността е най-важна за най-младите служители: 69% от респондентите на възраст между 18-25 години са напълно съгласни, срещу 51% от тези на 41-55 години.

Грижа за психиката: 77% от респондентите са съгласни/напълно съгласни, че е важно работодателят им да им помага да се грижи за тяхното психично здраве, като избягва ненужния натиск или стрес, и активно подкрепя емоционалното им благополучие.

Най-малко значение сред всички респонденти, творчески и обща извадка, е идеята, че работата трябва да съответства на ценностите на човека или каузите, от които се интересува.

Творческите таланти очакват повече.
Констатациите показват, че служителите с творчески професии имат по-високи изисквания към своите работодатели, отколкото общата извадка от населението.

● Баланс работа/живот: 63% от творците са силно съгласни, че е важно работодателят им да им помогне да постигнат здравословен баланс спрямо 44% обща популация.

● Преследване на стабилност: 59% от рекламистите са напълно съгласни срещу 38% извадка от общата популация.

● Поддръжка на психическо благополучие: 58% от служителите в рекламните агенции са напълно съгласни срещу 42% извадка от общата популация.

Ежедневието е по-тежко за творците.
Докато креативните компании печелят високи оценки за оценяването на креативността (81% срещу 51% глобален еталон), както и за изграждането на култура, в която служителите се чувстват уважавани от своите колеги (86%) и получават похвала и признание за работата си (71 %), те значително изостават по отношения на ежедневните изживявания на служителите си.

Творците са 2 пъти по-склонни да посочват неща като одобрения и оторизация на ежедневния график и управлението на задачите, както и ежедневните пътувания до и от работното място като влошаващи изживяването от работата им, в сравнение с глобалния еталон.

Констатациите от изследването очертават и някои промени, които могат да направят всички креативни компании:

1. Креативността не може да процъфтява без ежедневен процес и структура.
Творческите индустрии не се справят добре с ежедневната работа – одобренията и процесите и оперативните тежести, които пречат на започването на работа. Как можем да подобрим ежедневната работа, за да дадем възможност за стимулиране на творчестеото? Като пример, TBWA посочват, че те разглеждат различни бизнес модели, за да се стимулират по-бързи, по-интелигентни и по-ефективни начини на работа.

2. Талантите в индустрията искат работата да си остане работа.
Докато мислехме, че творческите таланти искат работата и живота им да се смесват, вече е ясно, че те искат граници. Как можем по-добре да защитим границите на талантите или поне да разпознаем кога ги прекрачваме, особено когато физическите граници на живота и работата са по-размити отвсякога с дистанционната работа?

3. Стабилността е по-важна от духовността.
Докато смятахме, че талантите в творческите компании копнеят за работодател, който се съобразява с техните ценности и светоглед, откриваме, че очакванията им са по-прагматични. Компаниите могат да се съсредоточат върху базовите неща – от годишни оценки на служителите до планове за растеж и компенсации, и да получат по-високо удовлетворение на служителите си. Агенциите на TBWA, включително тези в Шанхай, Ню Йорк и други инвестираха в прозрачно планиране на кариерата и планове за професионално развитие, за да дадат по-ясна кариерна насока на служителите си.

„Креативността има способността да движи света напред“, казва Бен Уилямс, главен глобален творчески директор изживявания на TBWA , който ръководи проучването заедно с Агате Герие – главен стратегически директор на агенцията. „Но за да могат агенциите и креативните компании да водят този напредък, нашите работни култури трябва да се развиват бързо.“ Герие добавя: „Като индустрия ние сме склонни да използваме креативността като извинение, сякаш работата в творческа сфера е достатъчна награда, за да се откажем от такива понятия като годишна оценка на представянето на служителя, кариерни пътеки, функциониращи процеси и справедливо заплащане. Резултатите от изследването трябва да бъдат сигнал за събуждане. Нашият таланти ни молят да уважаваме тяхното време и умствено пространство, да осигурим финансова стабилност и да им предоставяме по-добро ежедневно изживяване от творческа работа."