Телевизия Европа – сутрешният прайм тайм на мъжете

Телевизия Европа е следващият канал извън големите екосистеми на бТВ и Нова, чиято аудитория и програма разглеждаме в детайли.

Текст: Елица Павлович; Радостина Лилова от Redlink
Телевизия Европа – сутрешният прайм тайм на мъжете

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Двете най-популярни програми на телевизия Европа се излъчват сутрин – това е Европа сутрин и прегледа на печата, който също е в сутрешните часове. Това е интересен феномен, нарушаващ представата, че прайм тайма или най-предпочитаните за гледане предавания са вечер.

Интересен е профилът на аудиторията на телевизия Европа по пол. Броят показва зрителите, които гледат даденото предаване от край до край, така че това не е цялата аудитория, а е лоялната аудитория. При статистически данни за 48% мъже в България, някои от предаванията в телевизия Европа имат много добри показатели за зрители-мъже. Това е на първо място прегледът на печата с почти 60% мъжка аудитория. Интересен факт е, че преглежданите издания са не само български. По начало читателите на вестници са повече мъже, така че не е изненада повишения им интерес към свързани с публицистиката предавания.

Много добре се представя телевизията и за софийска аудитория. Населението на София е около 18% от общото за страната, но част от предаванията са очевидно предпочитани от софиянци. Тук лидер е предаването на Георги Коритаров „Свободна зона“ с 37% зрители от София.

Разгледани по възраст, зрителите на телевизия Европа са основно над 60 години, което е характерно за повечето телевизии в България, тъй като това са най-много гледащите телевизия хора. Има обаче и разлики спрямо статистиката. При 23% във възрастовия сегмент 45-59 години, в телевизия Европа има предавания, които очевидно са предпочитани от тази аудитория. Тези активни, работещи хора, повече мъже, видимо предпочитат да започват деня си с програмите на телевизия Европа.

Висшистите според националната извадка на пипълметричната система са 27% от населението над 4 годишна възраст. В предпочитанията към предаванията на телевизия Европа виждаме, че всички топ предавания са предпочитани от аудитория с висше образование, като при Коритаров – където преобладава и софийската аудитория – това е особено видимо.

В заключение може да се каже, че макар и лимитирана като обхват, телевизия Европа е предпочитана от аудитория, която е по-малко представена в другите канали и която очевидно намира съдържание, което е интересно и образователно за нея – софиянци, добре образовани, предимно мъже.