Рекламният пазар през май – забавяне и предпазливост

Ръстът на телевизионната реклама в България се забавя, същото е и в Европа.

Текст: Елица Павлович; Петя Розева от Redlink
Рекламният пазар през май – забавяне и предпазливост  

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Телевизионният пазар в България до май месец включително запазва тенденцията за ръст, но с все по-намаляваща стойност. Погледнат през рейтинг точки (валутата за продаване на телевизионно време), за базовата аудитория 25-54 години, ръстът за първите пет месеца е само 3%.

Разгледани по групи, промените са различни за всички играчи на пазара. Групата на бТВ се представя стабилно и задържа нивата си от миналата година. При Нова има ръст, но той е генериран в първите месеци на годината. На обобщената графика липсват детайли по месеци, но всъщност групата на Нова има лек спад в последните месеци и понеже тя е най-голямата група, дори едноцифрен спад се отразява видимо на целия пазар. The Sales House расте, а БНТ очаквано намалява, като този спад вероятно ще става и по-голям в предстоящите месеци, в които миналата година се падаше футболното първенство.

Динамиката по месеци показва тенденцията за лек спад, който се увеличава плавно и през май е -5%. В тези резултати вече се отразява намалението в групата на Нова в този месец.

Тенденцията към спад и по-голяма предпазливост на рекламодателите не е само български феномен. Според последните данни на Global Marketing Index на WARC, проследяващ рекламните инвестиции в целия свят, намаляването на инвестициите е повсеместно. Най-голямо е то в Европа. Ако в другите части на света темпото на ръст се забавя, но продължават позитивните тенденции, то в Европа за първи път от септември 2020 година има отрицателен резултат. През май месец той е само един пункт, но това е показателно за предпазливостта на рекламодателите и отражението на кризата върху маркетинговите бюджети. Фактор за по-слабите активности в Европа е и голямата и бързо растяща медийна инфлация – например в Обединеното кралство ТВ инфлацията е 33.7% само за една година.

Предстоящите летни месеци едва ли ще обърнат тенденцията, те са поначало по-слаби. Очакванията са есенният футболен шампионат и традиционните активности около празниците да привлекат повече рекламни бюджети.