Гъвкавост, бърза реакция и разчупване на стереотипите са ключовите уроци от изминалата година

Redlink разговаря с Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР за BAAwards 21-22

от Redlink
Гъвкавост, бърза реакция и разчупване на стереотипите са ключовите уроци от изминалата година

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Росен Мисов е изпълнителен директор на БАР от 2012г. и има повече от 20 годишен управленски опит на различни корпоративни и индустриални позиции. БАР организира BAAwards от 2014 г., като цели с тях да развива професионализма в маркетинговите комуникации в страната и отличи най-добрите постижения на рекламодатели, агенции и студенти. Заради пандемията и ефектите от нея в BAAwards 21-22 могат да участват кампании реализирани в двугодишния период от 01.01.20 до 31.12.21 г. С наближаването на крайните срокове за подаването на заявки в 3-те конкурса на BAAwards 21-22, redlink.bg разговаря с г-н Мисов за промените на пазара, начините на работа, и по-смeли ли са студентите с предлаганите от тях маркетингови решения.

Започва нова година с нови икономически предизвикателства и здравна криза, която не се развива в очакваната положителна посока. Какви са новите задачи пред маркетинга в тази ситуация?
Смятам, че най-голямото предизвикателство е не само да следваме промените, а и да ги моделираме. Не само да се адаптираме към нова реалност, а и да създаваме нова реалност, отчитайки тенденциите за развитие на средата. Това означава не просто анализ на променените навици и нагласи в потреблението, но и аргументирано предвиждане на тяхното развитие в бъдеще. Например развитие на опциите за работа от вкъщи, развитие на навиците за пътуване, потреблението на медийно съдържание в дома и т.н.

Кой са най-важните уроци от изминалата година – за бизнеса и за Вас като професионалист?
Гъвкавост и бърза реакция на промените. Избягване на клишета и утвърдени стереотипи. Например по данни, цитирани в „Капитал“, през 2020 г. нетните рекламни инвестиции в телевизия са спаднали с 5% спрямо 2019 г. И това е станало въпреки увеличеното потребление на ТВ съдържание, поради локдаун и работа от вкъщи. През 2021 г. трендът се е променил. Виждаме 9% ръст в телевизия спрямо 2020 г.

BAAwards’21-22 ще отличат най-добрите маркетингови, агенционни и студентски екипи в страната. Как по Ваши наблюдения се отрази промяната в начина на работа през последните две години – хоум офисът, хибридният режим – на екипната работа и на ефективността на идеите?
Според мен, екипната работа е умение, нагласа. Ако я имате, начинът на комуникация между членовете на екипа вероятно не би затруднил твърде много неговата работа и резултатите от нея. По-голям негативен ефект ми се струва, че има при дистанционно презентиране. При него се ограничава взаимодействието с отсрещната страна, преценката на нейната обратна връзка, езика на тялото и т.н.

По какво се отличават заявките на рекламодателите и агенциите от тези на студентите? По-смели ли са младите в своите идеи или напротив, индустрията по-често изненадва с неочаквани и работещи решения?
За конкурсите BAAwards’21-22 предстои да разберем отговора през април, когато ще имаме резултати от оценяването на подадените заявки.

В издания на други проекти, в които участва БАР, например Рекламна академия’20 и 21, която реализирахме с НБУ и БАКА, сме отчитали висока добавена стойност на свежата, неограничена от стереотипи, но ориентирана към бизнес целта студентска креативност.