ESG продукти могат да генерират значителни приходи за ритейл банките

Нов доклад от Boston Consulting Group посочва устойчивостта като следващото конкурентно предимство в банкирането на дребно

от Redlink
ESG продукти могат да генерират значителни приходи за ритейл банките

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

“Екологичните и социалните предизвикателства се простират отвъд различните поколенията и отвъд институции, като правителството и бизнеса, при това по нови пътища. Търговските банки, които гледат към бъдещето, трябва да си зададат няколко екзистенциални въпроса като „ Какви ще бъдат нашите клиенти и какво ще търсят отвъд обикновените финансови продукти и услуги през следващите няколко години?“ и „Как можем да изравним нашите бизнес цели със задоволяването на тези техни нужди преди нашите конкуренти (нови, както и стари) да го направят преди нас?”

Това се казва в новия доклад от Boston Consulting Group (BSG) озаглавен Global Retail Banking 2022: Sense and Sustainability. Според авторите на доклада три четвърти от ритейл банките планират да увеличат разходите си за екологични, социални и управленски инициативи (ESG), като почти 20% от тях планират значително увеличение на ESG разходите си. 1/4 от ритейл банките съобщават, че ESG е основна област на фокус за тяхната цифрова трансформация, а други 38% казват, че ESG е ключов критерий при избора и приоритизирането на инициативите им за дигитална трансформация. Близо половината от ритейл банките се съсредоточават основно върху проблеми на устойчивостта на околната среда, като намаляване на потреблението на енергия в офисите им, а 60% приоритизират проблеми на управлението, включително управлението на критични рискови инциденти, изграждането на киберустойчивост и разработването на предсказуем анализ на рискове, за да се гарантира подобрена готовност за тях и смекчаването им.

Устойчивостта отдавна е част от добрите бизнес практики, но в днешния пазар ангажирането на клиентите и други заинтересованите страни по въпроси, свързани с ESG, е въпрос с нарастваща спешност, считат от BSG. В различните индустрии, клиентите имат предвид ESG при избора си на продукт/услуга. BSG цитират в доклада си, че 73% от клиентите променят навиците си за покупка с оглед на опазването на околната среда и че около 20% от потребителите декларират, че биха били готови да платят 10% и повече за устойчиви стоки/услуги. Също така 99% от милениалите имат поне известен интерес към устойчивото инвестиране- това е с 15 процентни пункта повече, отколкото преди 6 години.

В която и да е индустрия на днешния пазар, ангажирането с клиенти и други заинтересовани страни по въпроси, свързани с ESG, става абсолютно необходимо, според BSG.

Докладът установява също и че свързаните с ESG продукти в основните бизнес направления могат да генерират значителни приходи за банките на дребно. В САЩ и Обединеното кралство почти девет от десет потребители биха искали марките да им помогнат да станат по-екологични. Банките имат много възможности да въвеждат иновации в устойчиви практики и продукти по време на жизнения цикъл на клиента и да практикуват добър бизнес в процеса. Още през октомври миналата годна, в Бялата книга на BCG-HSBC за 2021 г. се отбелязва, че малките и средните предприятия (МСП) ще се нуждаят от между $25 и $50 трилиона финансова помощ, за да сведат своите емисии на парникови газове до нетни нулеви нива. Тласъкът към ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5°C над прединдустриалнате нива ще доведе до масивна трансформация на глобална икономика и изисква инвестиции оценявана в общ размер на между $100 трилиона до $150 трилиона до 2050 г. Компаниите, включително банките, имат голяма възможност за отключване на нови източници на растеж, особено по отношение на трилионите долари, които публичният и частният сектор ще инвестират всяка година за постигането на глобални нулеви въглеродни емисии. Една от тези възможностите са т.нар. „зелени ипотеки“, които предоставят отстъпки върху лихвите или таксите на купувачите и строителите на енергийно ефективни имоти. Натискът за ограничаване на глобалното затопляне ще доведе до масивна трансформация на глобалната икономика, изискваща огромни инвестиции, включително от потребителите (възможност за заеми за възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства) и малките бизнес клиенти, които ще трябва да се справят с намаляването на вредните си емисии. Банките могат също така да използват ежедневните банкови взаимоотношения, както и възможностите си за персонализирано ангажиране, за да подкрепят клиентите си в техния природосъобразен и етичен начин на живот.

„Устойчивостта се издигна нагоре в списъка с приоритети за всички заинтересовани страни, което го прави следващата граница на конкурентно предимство за банките на дребно и стълб за бъдещ растеж“, казва Торстен Бракерт, партньор на BCG и директор и съавтор на доклада. „В допълнение към насърчаването на устойчиво поведение на клиентите продуктите, свързани с ESG, биха могли да генерират значителна възвращаемост за банките на дребно. Например 20% дял в новите приходи от банкиране на дребно, свързан с ESG, през следващите пет години ще доведе до около 10% дял от общите приходи от банкиране на дребно – или около 300 милиарда долара – през 2025 г."

BSG oчакват, че водещите банки ще изградят платформи от оферти, които помагат на потребителите да живеят по-устойчиво и ще насърчават малките предприятия да възприемат добри ESG практики. Това е една от причините водещите банки за търговия на дребно да превърнат ESG в основна област на фокус за своите инициативи за дигитална трансформация. Банките имат потенциала да служат като „оркестратори“ на зелени екосистеми, обединявайки клъстери от доставчици, които могат да отговорят на нуждите на клиентите, като например намаляването на емисиите от дома и сградите или във веригата за доставки. Банките могат също така да осигурят „зелен магазин на едно гише“, който предлага продукти и услуги, които включват център за знания и инструменти, квалифицирани и предварително проверени доставчици, оценки на разходите и опростени процеси за заявка на информация, опции за финансова поддръжка и др.


Силните тенденции в индустрията ще финансират ESG инвестициите

Според доклада на BSG се очаква глобалните приходи от банкиране на дребно и частни клиенти да нарастват с повече от 6% годишно през периода 2020-2025 г. Приходите в Азиатско-Тихоокеанския регион ще нараснат най-бързо, с приблизително 7,8% годишно, следвани от Близкия изток и Африка (7,7%) и Латинска Америка (6,9%). Северна Америка и Европа ще растат по-бавно, но все пак с темпове от над 5% годишно. Плащанията и депозитите ще бъдат водещите двигатели на растежа на приходите в световен мащаб, като плащанията се очаква да нарастват с годишен темп от 6,3%, тъй като все повече хора избират онлайн плащания, кредитни карти и други безналични транзакции. Приходите от потребителски и други заеми на дребно се очаква да се възстановят до растеж от около 4%, тъй като разходите на клиентите се увеличават, докато COVID отстъпва. Инвестициите ще растат атрактивно с повече от 5% годишно, докато растежът на ипотечните кредити ще бъде забавен с повишаването на лихвените проценти.

„Банките на дребно имат критична роля, тъй като обществата и техните институции се справят със социалните и екологичните предизвикателства", каза Сам Стюарт, глобален лидер на сегмента за банкиране на дребно на BCG и съавтор на доклада.