Агро ТВ – малка, но интересна

Агро ТВ е последната от телевизиите извън екосистемите на групите на бТВ и Нова, която разглеждаме в детайли като предавания и аудитория.

Текст: Елица Павлович; Радостина Лилова от Redlink
Агро ТВ – малка, но интересна

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Агро ТВ е специализирана телевизия и от самото заглавие е ясно в каква посока е ориентирана програмата ѝ. Това предполага, че и аудиторията е ясна и се състои от хора, за които тази тематика е близка. Всъщност погледът отблизо показва някои изненади.

Рейтингите на телевизията не са високи и това е обяснимо с оглед специфичното съдържание. Броят зрители в справката отговаря само на тези хора, които гледат предаването от край до край – лоялните зрители. Тук не влизат всички останали, които са гледали само част от предаванията. Програмата на Агро ТВ предлага интересни заглавия, като предаванията са ориентирани не само към по-практични въпроси и новини, но и към полезни съвети, история и бизнес съдържание.

Аудиторията на Агро ТВ е преобладаващо мъжка – при 48% мъжко население в страната, предаванията на този канал се гледат от над 60% мъже.

Разгледани като местоживеене веднага се вижда преобладаващо софийската аудитория на предаването „Агро политики“ – публицистично предаване, разглеждащо различни проблеми, без да е с конкретна прагматична насоченост. Може би теоретичният му профил определя и големия процент градска аудитория. Висок процент софийска аудитория имат и други предавания на Агро ТВ – при база от 18% живеещи в София, видим е интереса към „Бизнес новини“, „Бизнес форум“ – също предавания с анализи. От друга страна програми като „Растителна защита“, „Агрофорум“ или „Агропрогноза“, които имат практическа насоченост, се гледат много в малките градове – статистически населението там е 40%, но като аудитория на Агро ТВ е доста повече.

Интересен е фактът, че телевизията има доста сериозен дял зрители-висшисти. При среден процент 27% за страната, повечето предавания на Агро ТВ имат видимо по-голям процент.

Възрастта на зрителите клони към по-възрастна аудитория, но най-гледаните две предавания имат много добър дял сред активната аудитория 25-44 години, които са 27% от населението.

Профилът на аудиторията на Агро ТВ доказва, че малките телевизии имат своя вярна аудитория и тя избира предавания по свой вкус, като понякога изборът е неочакван и един поглед отблизо е възможност за прецизно таргетиране.