Рекламните инвестиции след пандемията – ефективност и иновации

от Redlink , Източник: Kantar; WARC
Рекламните инвестиции след пандемията – ефективност и иновации

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Пандемичната ситуация по света, продължаваща и в момента, промени поведението на рекламодателите и повече от половината от тях (55%) казват, че ефективността на кампаниите е във фокуса при планирането им. Резултатите са на Kantar и са от проведено проучване сред 733-ма човека на отговорни позиции в компании, агенции и медии.

Постигането на по-висока ефективност със сигурност означава фокус върху оптимизирането и измерването на кампаниите, но също така и преструктуриране в агенциите с цел да може да се създаде оптимална комбинация от базирани на данни кампании, креативност и подкрепа на ценностите на бранда.

Следващите две най-важни последици от кризата върху рекламните стратегии са готовността за иновации и изпробването на нови подходи, както и ръстът на дигиталните инвестиции с цел постигане на по-голяма гъвкавост – за това говорят 53% от респондентите. Стремежът към гъвкавост се вижда и в очакванията за по-гъвкави условия при купуването на медии или сделките с тях, което очакват 47% от запитаните.

Стремежът към повече свобода при планирането се вижда и от отговорите на 35% от запитаните, които казват, че ще са много по-предпазливи при бъдещото планиране, а само 4% отговарят, че кризата изобщо не се е отразила на маркетинговите им активности.

Обръщането към по-голяма гъвкавост и повече дигитално присъствие се вижда и в друго проучване, правено от WARC сред 1000 маркетинг служители – 70% от тях отговарят, че ще инвестират в дигитални медии и то в обем или равен или по-голям от този през 2020 година. Това обяснява и ръстът в инвестициите в дигитални медии за 2020 година – както у нас, така и по света.

Ефективността на кампаниите не изключва нуждата от балансиране между краткосрочни и дългосрочни активности, както и прилагането на най-добрите практики от кампании, печели награди на различни фестивали.

Най-ефективните рекламодатели могат да удвоят своя ROI (възвръщаемост на инвестициите), но факторите за това са различни в различните категории. Краткосрочните кампании и криейтиви са работещи за технологиите и комуникациите, както и за магазините, но в по-малка степен за храните и продуктите за лична хигиена. Водещите два фактора за краткосрочен ръст в ROI са покритието на кампанията и качеството на посланието.