Наноинфлуенсър – що е то

от Redlink
Наноинфлуенсър – що е то

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Големите компании търсят голяма възвръщаемост на инвестициите си и затова е обяснимо, че когато избират инфлуенсърите, с които да работят, се водят по броя последователи в социалните мрежи и потенциалното покритие на кампаниите. Така по-малките инфлуенсъри често остават изрън радара на вниманието на рекламодателите, а техните общности са много по-ангажирани и вероятността да се повлияят от препоръка – по-голяма.

Инфлуенсърите с по-малко последователи се наричат „микро“ или „нано“ и потенциално те могат да са много полезни за брандовете. Един наноинфлуенсър може да има само хиляда последователи, но ако те са събрани около някаква идея или даден вид малък бизнес, то потенциала им да се повлияят от релевантно за тях съобщение е много голям.

Проучвания за влиянието на съобщенията на инфлуенсърите сред различни по размер общности се правят непрекъснато. Според данните на няколко такива изследвания, проведени от FOHR, CreatorIQ, Social Publi, University of Georgia, има няколко основни аргумента в полза на сътрудничеството с наноинфлуенсъри.

Наноинфлуенсърите имат много близки взаимоотношения с последователите си. Те отговарят на съобщенията им, влизат в дискусии, разменят си лични съобщения и по този начин могат директно да свържат бранда с последователите си. В много отношения наноинфлуенсърите са като приятели за последователите си и имат много висок кредит на доверие.

Наноинфлуенсърите работят с марки, които обичат. Те често избират според предпочитанията си и тези партньорства имат голям шанс да са успешни и убедителни за последователите им. Това е и уникална възможност за рекламодателите да стигнат до малки и нишови аудитории, до които те иначе не биха достигнали.

Наноинфлуенсърите са ценово ефективни и ако 45% предпочитат да им се заплаща в кеш, то повече от половината работят срещу получаване на продукти, което потвърждава факта, че работят защото харесват марката.

За компаниите е важно когато избират наноинфлуенсър да предпочетат тези, които са най-близо – в същия град или регион, за да говорят директно на потенциалните купувачи и клиенти, да са от по-рядко облъчвани групи – като например различни малцинства или субкултури и да се стремят към изграждане на устойчиво и дългосрочно партньорство, а не отделни единични кампании.

Не е за пренебрегване и фактът, че изборът на такива по-малки като обхват инфлуенсъри е много по-голям - наноинфлуенсърите са три пъти повече от мега-инфлуенсърите и девет пъти повече от макро-инфлуенсърите.

На малък пазар като българския където инфлуенсърите, комуникиращи на български език, по начало имат по-ограничен обхват и покритие, стратегията да се преценява не толкова огромния брой, а вида и качеството на последователите, е важен фактор при избора. Същото се отнася и до регионалните специфики и излизането от София като център на всичко, включително и в комуникацията.