Какво се случи с телевизията през 2020

Високи рейтинги, повече дневна телевизия, много близки резултати на бТВ и Нова и ръст на БНТ – това са някои от промените, които се случиха през 2020.

Текст: Елица Павлович; Радостина Лилова от Redlink
Какво се случи с телевизията през 2020

Новият начин на живот наложен от пандемията през 2020, промени много навици на хората, сред тях и гледането на телевизия. До карантината през пролетта резултатите от 2019 и 2020 са много сходни, с превес в едната или другата година според съдържанието на програмите и времето навън – двата основни фактора, определящи интереса на аудиторията.

Високи рейтинги - След локдауна от средата на март и последвалата неспокойна година, вниманието на хората трайно остава приковано в телевизора и няма нито една седмица, в която средните рейтинги да не са по-високи от миналогодишните.

Дневна телевизия – При сравнението между 2019 и 2020 година ясно се вижда, че големите разлики са в гледаемостта в дневните часове. Вечерните предавания – или така наречения прайм тайм – традиционно са най-гледаното време. През 2020 променените навици на хората се отразяват и на телевизионните им предпочитания. Рано сутрин няма разлика, както и вечер, но дневните часове са с видим ръст, който в делничните дни запазва по-високи стойности около сутрешния блок и обедните новини. Извън тези две традиционно по-гледани дневни предавания, зрителите са се обърнали за информация и развлечения към телевизията през целия ден. В седмичните класации с топ предавания през годината ясно личи интересът към всички публицистични предавания, както и по-високите рейтинги на дневните сериали.

Телевизионни уикенди – Традиционно българите гледат повече телевизия през уикенда, когато са свободни и това се запазва като тенденция. Ръст има във всички дни от седмицата, като в делничните дни той е малко по-голям, отколкото в неделя. Гледаемостта през седмицата се повишава с около 10% и това се дължи именно на дневното гледане на телевизия поради работенето от вкъщи, неприсъствените учебни занятия и общите ограничения за пътувания и развлечения извън дома в различните периоди от годината.

Промени в основните канали – бТВ остава най-дълго гледаната телевизия като часове във всички дни от седмицата. През 2020 обаче гледаемостта ѝ намалява, за сметка на ръст в Нова и БНТ. Това е обяснимо, по-дългото време пред екрана води до търсене на по-разнообразно съдържане и алтернативни източници на информация.

Гледаемостта на БНТ се променя – Особено видими са промените в БНТ, където в двете години се виждат отчетливи разлики в поведението на аудиторията. Ако през 2019 рейтингите през седмицата са били по-високи в най-ранните сутрешни часове, което се обяснява с преобладаващата по-възрастна аудитория на БНТ, то през 2020 с увеличаването на гледащите в активна възраст, динамиката сутрин е подобна на тази в другите две големи телевизии – по-слабо начало и постепенно натрупване на зрители с голям ръст в дневните часове и видим интерес към обедните новини. Централната емисия "По света и у нас" е загубила част от зрителския интерес през седмицата, но не и през уикенда. В събота и неделя много добре се представя предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Кои хора всъщност гледат телевизия – Интересно е да се види каква е аудиторията в телевизия спрямо статистическите данни за България. Покритието на телевизия у нас е почти 100%, но въпреки това има известни разлики в това какъв процент от населението статистически са представени в дадени сегменти и дали и като сегменти ТВ аудитория е същото.

Не е изненада, че в телевизията има малко по-висок процент жени като зрителки спрямо статистиката. 52% от населението са жени, но в телевизия те са 54% от гледащите – жените просто гледат повече телевизия. В София официално живее около 18% от населението на България, като ТВ зрители са два процента по-малко, затова пък другите населени места са с идентични показатели. Големи разлики има при студентите, които обяснимо не са често пред телевизора и при пенсионерите, които представлявайки малко над 20% от населението, са 31% от ТВ зрителите. При това делът им намалява през 2020 за сметка на работещите, по обясними причини.

Виждат се разлики в предпочитанията по възрастови групи и образование. Нова телевизия не е много предпочитана от хората над 60 години, но и програмата ѝ е насочена към по-млада аудитория. Най-предпочитаната от хората с висше образование телевизия е БНТ и там те имат много по-голям дял, отколкото в другите два национални канала.