Edelman Trust Barometer 2022: очакванията бизнесът да води обществото са още по-големи

Доверието в правителствата и медиите продължава да се срива, подхранвайки порочен кръг

от Redlink , Източник: Edelman
Edelman Trust Barometer 2022: очакванията бизнеса да води обществото са още по-големи

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Edelman – една от най-големите комуникационни компании в света, публикува своя 22-и годишен доклад от глобалното проучване за доверие и достоверност, озаглавено Edelman Trust Barometer 2022. Докладът представя резултатите от проучване, извършено от Edelman Data & Intelligence (DxI) с 36 000 респондента от 28 страни в света. Edelman изследват доверието повече от 20 години и вярват, че то е най-важната валута в отношенията, които всички институции – компании и марки, правителства, неправителствени организации и медии – изграждат със своите заинтересовани страни. Доверието определя лиценза на организацията да работи, ръководи и да успее. Особено за бизнеса дълготрайното доверие е най-силната застраховка срещу конкуренцията, противоотровата срещу безразличието на потребителите и e най-добрият път към непрекъснат растеж.

Edelman Trust Barometer 2022 показва, че бизнесът запазва позицията си от миналата година на институцията с най-голямо доверие и е натоварен с още по големи очаквания, заради неуспеха на правителствата да се справят с пандемията. Правителството беше най-доверената институция в Edelman Trust Barometer през май 2020 г. Очакванията тогава бяха то да води обществото по време на разгара на пандемията, но оттогава насам доверието в него претърпя драматичен спад, падайки с 13 пункта от 65% на 52%. Доверието в медиите също е спаднало с 6 процентни пункта спрямо 2020г, и с един процентен пункт спрямо миналата година.

На този фон бизнесът и неправителствените организации остават институциите, в които хората по света имат най-голямо доверие.

В съотношение пет към едно, респондентите в изследването искат бизнесът да играе по-голяма роля в борбата с изменението на климата, икономическото неравенство, преквалификацията на работната сила и справянето с расовата несправедливост. Всички заинтересовани страни искат бизнесът да запълни празнотата, като близо 60% от потребителите купуват марки въз основа на техните ценности и вярвания, а почти 6 от 10 служители избират работното си място въз основа на споделени ценности и очакват техният главен изпълнителен директор да заеме позиция по обществените въпроси. 64% от инвеститорите искат да подкрепят бизнес, съобразен с техните ценности.

"Бизнесът вече трябва да бъде стабилизиращата сила, осигуряваща осезаеми действия и резултати по най-критичните проблеми на обществото", казва Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на Edelman. "Общественото лидерство сега е основна функция на бизнеса."

Бизнесът допълнително се дистанцира от правителството, като го изпревари с 53 точки по компетентност и 26 точки по етика. Повече от 8 от всеки 10 респонденти искат главните изпълнителни директори да бъдат лицето на промяната, което да ръководи политиките, а не политиците.

Тазгодишният доклад Edelman Trust Barometer разкрива порочен кръг от недоверие, подхранвано от правителството и медиите.

В световен мащаб мнозинството от хората вярват, че са лъгани от журналисти (67%, нарастване с 8 пункта) и правителствени лидери (66%, нарастване с 9 пункта), а почти един от всеки двама респонденти гледа на правителството (48%) и медиите (46%) като разединяващи сили в обществото. „Този ​​порочен кръг от недоверие заплашва стабилността на обществото“, казва Еделман. „Това е смъртоносна хватка, в която медиите преследват кликванията, а правителството преследва гласове, като едновременно подхранва цикъл от дезинформация и разделение, и го експлоатира за търговска и политическа печалба.“

Недоверието се превръща в настройка по подразбиране, като повечето респонденти (59%) казват, че са склонни да не се доверяват, докато не видят доказателства, че нещо е надеждно, а 64% смятат, че хората в тяхната страна нямат способността да водят конструктивни и граждански дебати.

„Възстановяването на доверието ще изисква бизнесът да продължи своята обществена роля“, казва Дейв Самсън, заместник председател на Корпоративните въпроси на Edelman. „Но още повече това ще изисква от всички институции да демонстрират осезаем напредък и да възстановят вярата в способността на обществото да изгради по-добро бъдеще за всички, да се съсредоточи върху дългосрочното мислене вместо върху краткосрочните ползи и да предоставят надеждна, базирана на факти информация“.

Други ключови констатации от барометъра на Edelman Trust за 2022 г. включват:

През последното десетилетие доверието във всички новинарски източници спада, с изключение на собствените медии (43%), които се покачват с една точка. Социалните медии (37%) имат най-рязък спад с осем пункта, следвани от традиционните медии (57%) с пет пункта и търсачките (59%) с три пункта.

Загрижеността относно използването на фалшиви новини като оръжие се повишава до рекордните 76%. Най-правдоподобният източник на информация са съобщенията от „моя работодател“ (65%).

Държавните служители (425) и журналистите (46%) отново са обществените лидери с най-малко доверие, докато на "моите колеги" (74%) и на учените (75%), хората се доверява най-много.

Технологиите са секторът с най-голямо доверие (74%), следван от образованието (69%) и здравеопазването (69%). Социалните медии (44%) продължават спада си с 2 пункта, затвърждавайки мястото си като сектор с най-малко доверие.

Пълният доклад Edelman Trust Barometer 2022 може да намерите тук.