BAAWARDS21: Успехът обича смелите

Redlink.bg говори с г-н Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР и д-р Свилен Стрезов, председател на УС на БАР и на журито на BAAAwards

от Redlink
BAAWARDS21: Успехът обича смелите

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Организираните от Българската Асоциация на Рекламодателите (БАР) BAAwards'21 за седми пореден път дават възможност на професионалисти и студенти в сферата на маркетинговите комуникации да покажат най-добрите си работи. Конкурсът цели да събере историите на успеха в България и да отличи изключителните постижения в маркетинговите комуникации. От 1 септември вече стартира приемането на кампании в трите отделни конкурса, част от наградите на БАР – за рекламодатели, за комуникационни агенции и за студентски отбори от специалности „Маркетинг, реклама, комуникации“ от ВУЗ-ове от цяла България. Заявките се подават онлайн, крайният срок за бизнес конкурсите (за рекламодатели и комуникационни агeнции) е 17.10.2021 г., а за студентския конкурс е 31.10.21г.

Redlink.bg говори с г-н Росен Мисов - изпълнителен директор на БАР и д-р Свилен Стрезов, председател на УС на БАР и председател на журито на BAAAwards за наградите, маркетинговата среда у нас, дефиницията на успеха и новото начало.

Г-н Мисов, какво се промени на пазара за последната година и половина пандемия? Как се трансформира маркетинг средата у нас?
Увеличи се непредвидимостта, което изисква много по-голяма гъвкавост от маркетинговите отдели.
Кои са печелившите и кой губи в новите пазарни реалности?
Отдавна се говори за уменията да се приема и реагира на промяната. Сега в бизнеса това изглежда по-важно от всякога. Печеливши, според мен, са гъвкавите бизнеси, тези, които вземат бързи и смели решения в изключително динамичната среда. По-бавните структури, които реагират със закъснение-губят.

Темата на тазгодишното издание е “Новото начало и хората, които стоят зад него“. Успехът сме всички ние заедно, казва БАР. Каква според Вас е по-успешната формула на сътрудничество клиент-агенция? Дългосрочна или проектна работа? Промени ли се това в резултат на пандемията?
Пандемията създаде много предизвикателства, както за компаниите, така и за агенциите. Това издига партньорството рекламодател-агенция, като ролята на агенциите все повече нараства, над базисното „доставчик на услуга“ към “co-creation” (съвместно създаване на успешни кампании, основано на задълбочено разбиране на целите и споделена отговорност за тяхното постигане).

Какво е „новото начало“ у нас? Какви са неговите маркетингови измерения?
Предстои да научим от самата маркетингова общност, комуникационните агенции и студентските екипи, чиито работещи решения ще отличим през ноември в конкурсите за наградите на БАР (BAAwards’21).
Каним до 17 октомври всеки рекламодател и агенция, които са постигнали добри резултати, да ги покажат като изпратят кампаниите си. Каним до 31 октомври студентски екипи да представят и аргументират идеите си за работещи решения в новата среда.

Защо е добре за рекламодатели и агенции да участват в BAAwards 2021?
Конкурсите BAAwards отличават най-смелите, най-успешните, най-приспособяващите се към промените. Те стават професионални ролеви модели за цялата общност.

Какво дава на студентите участието в конкурса?
Възможност да покажат идеите си и да бъдат отличени от изтъкнати бизнес практици: хора, които прилагат работещи решения в реалните условия на сегашната сложна ситуация.

д-р Стрезoв, в кой от конкурсите очаквате да е най-оспорвана надпреварата и защо? За агенции или за рекламодатели или пък при студентите?
Обичайно най-оспорвана е надпреварата сред рекламодателите, плътно следвани от агенциите и по-малко от студентите. Призовавам всички към активно участие, тъй като това е безценен опит за всеки, а и конкуренцията е предпоставка за високо качество на конкурсите.

Какви са Вашите ключови критерии за оценка на заявките и защо?
Конкурсът е поле за изява на всички работещи в областта на маркетинговите комуникации и номинира най-добрите от тях. Критериите обхващат ясно дефинирани маркетингови цели и защита на инструментите за тяхното постигане.

Какво трябва да има в една заявка за да се открои сред участниците в конкурсите?
Ясно дефинирана цел, подкрепена с нужните анализи, инсайти и защита на тезата, използваните маркетингови инструменти за постигането ѝ и синергията между тях.

Какви са Вашите съвети към участниците в конкурсите?
Бъдете смели, участвайте и изпитвайте удоволствие от това, което правите.

Има ли формула за успех? И ако да – промени ли се тя и как?
Р.Мисов: Гъвкавост и бърза реакция при висока степен на непредвидимост.
С.Стрезов: Успехът обича смелите.

Наградите на БАР отличават и стимулират успеха. Има ли според вас често срещани маркетингови грешки у нас и кои са те?
Р.Мисов: Всеки се учи от грешките си. Може би недостатъчна готовност да се поемат рискове и бавна преценка в бързо променяща се среда са неща, които някои организации биха могли да коригират.
С.Стрезов: Маркетинговите инструменти трябва да бъдат правилно подбрани. Заедно с посланието те трябва да са проекция на маркетинг целите, а креативният елемент е нещо, което ги следва, а не самоцел.