Рекламни инвестиции 2024 – магазините са повсеместен лидер

Рекламните инвестиции по света са групирани по различен начин от този в България, но лидерството на магазините е безспорно и по света, и у нас.

от Redlink
Рекламни инвестиции 2024 – магазините са повсеместен лидер

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Последният глобален анализ на разходите за реклама на WARC Media установява, че финансовите услуги (+11,5%) са на път да бъдат най-бързо развиващият се сектор през 2024 г., следвани от технологиите и електрониката и фармацевтиката и здравеопазването.

Тези глобални прогнози не могат да бъдат сравнени с българските медийни инвестиции, защото у нас няма единна система за отчитане на рекламните активности. Подробно и по сектори се отчита само телевизията, но при нея разделението по продуктови сегменти е доста различно от това на WARC. Въпреки това могат да бъдат направени някои паралели.

Търговията на дребно, най-големият сектор наблюдаван от WARC, се прогнозира да отбележи спад от 0,1%, тоест на практика да остане без промяна, като в момента има дял от 11,1% от всички рекламни разходи и заема първото място. Стагнацията в категорията на търговията на дребно е „пропорционална на натиска, пред който са изправени потребителите в Северна Америка и Европа поради високата инфлация“, обяснява Джеймс Макдоналд, автор на последната прогноза на WARC – „Global Ad Spend Outlook 2023/24: Устойчивост на турбуленция“. У нас веригите магазини също са много голям рекламодател, в телевизията те са на второ място, но инвестициите им стабилно се изместват в диджитъл и ако имаше как да се консолидират разходите им, като се включи и голямата им инвестиция във външна реклама и радио, вероятно е те да са топ рекламодателите и у нас. Що се отнася до инвестициите им в реклама, то ако рецесията в Европа продължи и се усети силно и у нас, може да се очакват промени в този сектор, защото той реагира много бързо на всякакви икономически предизвикателства.

В класацията на WARC следва много близо по дял рекламни инвестиции разделът, наречен "Бизнес и индустрия"(10,5%) – у нас няма обособен релевантен сегмент. Прогнозите са бизнес и индустриалният сектори да отбележат увеличение (+6,9%) през следващата година, тъй като търговските условия продължават да се облекчават. Междувременно автомобилният сектор също се прогнозира да регистрира стабилен растеж (+4,7% през 2024 г.) след периода на спад поради проблемите, свързани с производството и предлагането. У нас в телевизията също може да се види, че автомобилните брандове са задържали част от комуникацията си, вероятно по същите причини, като дори през първата половина на годината в категорията у нас продължава да има спад.

В рамките на секторa на услугите разходите за реклама се очаква да се увеличат в категориите "Медии" и "Издателската дейност" (+3,3%), което включва стрийминг гиганти като Netflix, както и в "Отдих и развлечения"(+3,9%), а също и телекомуникациите и комуналните услуги (+10,4%).

Продуктите в секторите на бързооборотните стоки – като храни (+7,5%) и безалкохолни напитки (+8,1%) – се очаква да отбележат силен растеж през 2024 г., като повечето от тях фокусират инвестициите си в медийни платформи за търговия на дребно. У нас тези категории продукти разчитат основно на физически продажби, така че инвестициите им в телевизия са значителни. Рекламните инвестиции на облеклo и аксесоари през следващата година се очаква да нараснат със 7,4%. В България това е сегментът, който води убедително в пазаруването онлайн, така че може да се предполага, че и у нас ще продължат да растат онлайн рекламните инвестиции в този сегмент.

Прогнозите са, че политическите разходи ще нараснат с 504%, достигайки нов връх от най-малко 15,5 милиарда долара през следващата година, което се дължи най-вече на предстоящите през 2024 г. президентски избори в САЩ.

Двете категории, чиито рекламни инвестиции ще пораснат най-бързо, са "Финансови услуги" и "Фармация" – непосредствено след "Технологии и електроника". Дигитализирането на финансовите услуги със сигурност насочва големите инвестиции в тези медии, у нас този сегмент в телевизия е на седмо място (сред 26 категории), като за първата половина на годината има намаление от близо 20% на активностите. Не е изключено това да се дължи и на пренасочването на бюджети към други медийни канали.

Фарма секторът е абсолютен лидер в България. Той води убедително в класацията за телевизионна реклама, което се дължи и до голяма степен на факта, че инвестициите на този сегмент са основно в тази медия. Това е обяснимо – потребителите на добавки и лекарства са основно по-възрастните хора, а за тях телевизията е водеща медия. Много по-малки са рекламните бюджети в радио или преса, във външна реклама и кино този сегмент почти отсъства. Няма причина положителният тренд за инвестиции да не се забележи и у нас догодина – каквото и да се случва, хората искат да са здрави и да се чувстват добре.