97% от агенциите в САЩ казват, че са помогнали на клиентите си да увеличат пазарния си дял през 2020

Проучването “Въздействието на рекламата“ на 4A от 2021 г. показва, че креaтивността подхранва ръста на бизнеса дори на фона на COVID-19

от Redlink
97% от агенциите в САЩ казват, че са помогнали на клиентите си да увеличат пазарния си дял през 2020

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Американската Асоциация на Рекламните Агенции (4A) – базирано на членство сдружение на индустрията на рекламните и маркетинговите комуникации в САЩ, обяви резултатите от своето проучване „Въздействието на рекламата през 2021 г.“, проведено от 12.01.2021 до 19.02.2021г. сред 102 членове на 4A от всички части на САЩ. Респондентите в проучването са както независими агенции, така и такива, част от холдингова компания.

97% от анкетираните установяват, че работата на тяхната агенция е помогнала на техните най-добри клиенти да спечелят пазарен дял през трудната 2020 г.

„Констатирането на нарастване на пазарния дял на клиентите през изминалата година върви ръка за ръка с това колко важни са агенциите и кампаниите за постигането на бизнес резултати – тенденция, която придоби значителна сила в резултат на необходимостта марките да реагират на пандемията“, казва Марла Капловиц, президент и главен изпълнителен директор на 4A's.

Освен това проучването „Въздействието на рекламата през 2021 г“. установява, че:

92% от анкетираните оценяват състоянието на връзката си агенция/клиент като здравословно или много здравословно;

Близо 71% от анкетираните смятат, че кампаниите и програмите на тяхната агенция са тясно свързани с всички или с по-голямата част от бизнес резултатите на техните клиенти;

65% от анкетираните считат, че кампаниите и програмите на агенциите им са помогнали на повечето от техните клиенти да адаптират бизнеса си към предизвикателствата на 2020 г.

Над 70% от агенциите вярват, че техните най-добри клиенти признават и оценяват приноса им за бизнеса на клиента.

Проучването показва, че креативността е повлияла положително както на бизнес резултатите на агенциите, така и на взаимоотношенията на повечето агенции членки с техните клиенти.

„Констатациите от нашето проучване за въздействието на рекламата през 2021 г. показват, че креативното мислене променя към по-добро всеки аспект на агенционния бизнес“, допълва Капловиц. „От разработването на кампании до увеличаването на пазарния дял и до укрепването на отношенията клиент-агенция - тази дълга COVID криза постави редица предизвикателства, но и възможности да се научим как да работим по-умно и да имаме реално въздействие върху пазарите.“

4A е създадена през 1917 г. за насърчаване, развитие и защита на интересите на членуващите агенции и служители от рекламната и маркетинговата индустрии като цяло. С фокус върху застъпничеството, таланта и стойността на творчеството и технологиите за стимулиране на растежа на бизнеса и културните промени, организацията обслужва 600+ агенции-членки в 1200 офиса, които помагат за насочване на повече от 85% от общите разходи за реклама в САЩ.