5 насоки, за да сте сигурни, че вашият бизнес е изграден за растеж

Текст: Ванеса Тео от Redlink , Източник: Ogilvy
5 насоки, за да сте сигурни, че вашият бизнес е изграден за растеж

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Днес организациите са изправени пред един и същ основен въпрос: Как да създаваме нови стратегии за растеж и нови бизнес възможности в нашата организация?

Повечето компании искат растеж. Повечето също така признават, че иновациите са критичен компонент за постигане на този растеж. Неприятната реалност е, че мнозина все още третират иновациите като еднократно събитие, като огромен проект, който трябва да бъде изпълнен, или „иновационна програма“, която трябва да бъде въведена в компанията. Основната причина за това е фундаменталната връзка между иновационните инициативи, основните бизнес предизвикателства и нуждите на потребителите.

Приемането на дизайн мислене бързо се превръща в основна компетентност в корпоративните и бюрократичните начинания. Започваме да виждаме как все повече компании постепенно се придвижват към преломната точка, в която творческите колаборации се разпространяват в цялата организация, изцяло се вливат в културата на работното място и се интегрират в ежедневната стратегия.

Вземете например Nestlé. Компанията възприема подхода сериозно да разширява границите на иновациите, водейки сама процесите на промяна, преди пазара да я е принудил да го направи. Nestlé е на етап, в който иновациите са работа на всеки в компанията. Те възприемат многоизмерно дизайн мислене: ангажиране на потребителите в нови канали, увеличаване на вътрешните и външни колаборации, споделянето на знания за ускоряване на прозренията и вграждането на технологии във всичко, което правят - дори до степента на въвеждане на иновации в начина, по който иновират.

Има пет елемента, които лидерите, които насочват организацията си към изграждане на основни възможности за иновации, за да отключат нови възможности за растеж, трябва да имат предвид:

1. Стратегическите иновации триумфират над традиционната стратегия

Докато традиционната стратегия е фокусирана основно върху компанията чрез намирането на начини за позиционирането ѝ, стратегическите иновации са насочени към по-голямата, цялостна перспектива, която включва създаването на стойност за клиентите, организацията и цялата бизнес екосистема. Чрез създаването на стойност за множество заинтересовани страни и постигането й чрез включването на комбинация от продукти, услуги, клиентско изживяване, бизнес модел и модел на приходите, вашата организация би имала потенциала да достигне по-големи висоти и да бъде готова за бъдещето.

2. Вливайте креативност в основата на вашата стратегия

Създаването на стойност по начини, които никога преди не са правени, изисква дизайн мислене, тъй като процесът за създаване и изпълнение на стратегия не е изцяло линеен. Това е къстъмизиран, пъргав и лек процес, който се основава на съвместяване и съвместно проектиране за постигане на конкретна цел и резултат.

Основен принцип на дизайн мисленето е да се изследват проблемните пространства. Често попадаме в капана на търсенето на причините за проблема и сме склонни да бързаме с отговорите. Дизайн мисленето смущава хората, защото при него по-голямата част от вниманието е насочена по-скоро към самия проблем, отколкото към решението му.

Чрез такъв процес набираме критичната информация за опита на всички заинтересовани страни – информация, която се занимава с въпроса „Какво е“ - и разработването на базирани на прозения критерии за хипотезирането на идеи „Какво би станало ако“, които след това могат да бъдат тествани, за да се види „Какво ужасява“ спрямо организационните ограничения и стартира като съвместно създадени прототипи, за да научим „Какво работи.“

3. Запазете фокус върху марката и човека

С толкова много промени за толкова кратък период от време, разбирането на човешката гледна точка е по-важно от всякога. Дизайн мисленето включва съпричастност, тъй като поставя хората в основата на стратегията за растеж, което от своя страна издига марката. Чрез потапянето в гледната точка на служителите, клиентите и другите заинтересовани страни, за да се разберат техните нужди, мотивации и препятствия, организациите създават стойност, като предлагат решения, които работят гладко, без съпротивление.

Ориентираността към марката допълва ориентирането към човека.Поставянето на по-голям акцент върху това да бъдете ориентирани към бранда - да накарате всички в организацията да получат ясно разбиране на основните ценности и да осигурят последователност в приложението им помага за създаването на солидна основа, тъй като служи като „северна звезда“ за насочване на цялостната трансформация и дава възможност на организациите да насърчават на по-дълбоко ниво връзката със заинтересованите страни.

4. Култивирайте нови начини на работа

Организациите, които въплъщават дизайн мислене, насърчават подходящото поемане на риск и възнаграждават служителите за важните и полезни научени уроци, тъй като разбират, че рефлективното знание, натрупано по време на процеса на създаване е много по-ценно от правенето на нещата по традиционния начин. Те подкрепят споделянето на знания и сътрудничеството между организационните структури в компанията, а не конкуренцията между отделните служители или звена. Когато има такъв начин на работа, служителите се чувстват далеч по-овластени и отдадени, тъй като получават по-голяма организационна подкрепа и намират начини за изпълнение на работа.

Всичко обаче се свежда до готовността на ръководството на компанията да стимулира тази промяна и да подкрепи цялостната трансформация, тъй като в крайна сметка ще определи успеха на културната промяна.

5. Насърчаване на ефективно сътрудничество с виртуални инструменти за колаборация

Тъй като работата и работната сила се променят, има нужда от сътрудничество с висока степен на общуване, което се превръща в предизвикателство, тъй като(поне засега) изглежда, че отдалечената работа може да е дългосрочно явление. Разпространението на инструменти за дигитално сътрудничество обаче може да бъде една от неочакваните ползи от пандемията. Организациите се обръщат към такива инструменти, за да улеснят сътрудничеството и да дадат възможност на отдалечените служители да станат по-ефективни в ангажирането си с вътрешните екипи и клиентите.

Такъв пример е Miro - онлайн платформа за споделена в реално време дъска със задачи, която е предназначена за визуално ориентирани идеи и решаването на проблеми, позволявайки на разпределените екипи да работят ефективно заедно.

С тези инструменти, действащи едновременно като фактор, ускоряващ растежа и оперативните постижения, можем да очакваме организациите да стартират и продължават да експериментират с тях по различни начини.

Ванеса Тео е асоцииран консултант в Ogilvy Consulting Asia